Rekisterinpitäjä

Inspector Sec Oy
y-tunnus: 2024498-5
Kääpätie 3
90820 Kello
info@isec.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Inspector Sec Oy:n ja asiakkaan välinen sopimus, asiakassuhde, palvelun käyttö, asiakkaan suostumus, Inspector Sec Oy:n oikeutettu etu tai lakiin perustuva syy sekä edellä mainituista johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista, asiakkaan tilaaman tuotteen tai palvelun toimittamista sekä myyntiä ja markkinointia varten. Inspector Sec Oy käsittelee kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilö- ja välitystietoja vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja ottaa henkilötietojen käsittelyssä aina huomioon asiakkaidensa yksityisyyden suojan.

Mitä henkilötietoja keräämme

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • Perustiedot: nimi, yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjätunnukset;
 • Maksu- ja maksutapatiedot;
 • Henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset ja kiellot;
 • Asiakastapahtumatiedot: asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tapahtumat ja tehtävät;
 • Asiakasviestintä: viestit ja tallenteet, joissa asiakas on osapuolena;
 • Valokuvat: tutkittavasta rakennuksesta ulko- ja sisäpuolelta otetut valokuvat
 • Muut suostumukseen perustuvat suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot;
 • Palvelun käyttötiedot: kerättyjä tietoja voivat olla ostohistoria, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, ostoskoritiedot, tuotteiden takuutiedot, toimitustiedot kuten toimitustapa ja toimitusosoite sekä tuotearvostelut; ja
 • Käyttäytymistiedot: Asiakkaan verkkokäyttäytymisen ja Palvelun käytön seuranta evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla; kerättyjä tietoja voivat olla verkkoselailuun käytetty kanava, selain, päätelaite, laite- tai evästetunniste, IP-osoite, istuntotunniste ja istunnon aika ja kesto, lokitietoja.

Tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, sähköpostitse, sivustojen lomakkeilla, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteri koostetaan Inspector Sec Oy:n kanssa tehtävän asiakkuus- tai yhteistyösopimuksen solmimisen yhteydessä ja sopimussuhteen aikana asiakkaan antamista tiedoista sekä suhteessa muutoin saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä

Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

Asiakkaan suostumuksella keräämme henkilötietoja myös erilaisissa asiakkaille suunnatuissa kyselyissä. Kyselyille on laadittu erillinen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Kyselyjen vastaanottamisesta voi halutessaan kieltäytyä​

Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Joitain dokumentteja (esimerkiksi kirjanpitoon liittyviä) säilytämme lain määräämän ajan. 

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Sinulla on oikeus saada tietää mitä henkilötietoja meillä on sinusta. Tämä tarkoittaa, että voit pyytää meitä lähettämään koosteen kaikista sinuun liittyvistä henkilötiedoista. Sinulla on myös oikeus saada oikaisuja meillä oleviin henkilötietoihin, sekä oikeus tulla unohdetuksi. Tämä tarkoittaa, että voit pyytää meitä poistamaan meillä olevat henkilötietosi. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Voimme luovuttaa tietyille kolmansille osapuolille tilaukseen liittyviä välttämättömiä tietoja. Näitä tietoja luovutetaan vain toimituksen takaamiseksi. Tietoja voidaan välittää seuraaville osapuolille:

 • Maksunvälittäjälle verkkokaupassa maksaessa joko verkkopankin kautta, tai maksukortilla.
 • Kuljetuskumppaneillemme Postille sekä Kaukokiidolle
 • Kirjanpitäjällemme, joka kirjaa tilauksesi kirjanpitoon
 • Tilintarkastajalle, joka tarkastaa kirjanpitomme
   

Tietoja ei luovuteta EU:n talousalueen ulkopuolelle. Tietoja siirrättäessä ja käsiteltäessä tietoturvasta on huolehdittu EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Henkilötietojen turvallinen säilyttäminen ja suojaaminen on Inspector Sec Oy:lle erittäin tärkeää. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilötietojen turvaamiseen. Inspector Sec Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja suunnittelussa sovellettavaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. 

Arkaluontaiset tiedot, kuten luottokorttinumero, lähetetään aina salattuina (SSL). Tällä estetään kolmansien osapuolien pääsy tietoihin. Emme säilytä maksuliikenteeseen liittyviä tietoja, vaan ne välitetään suoraan maksunvälittäjälle. Henkilötiedot säilytetään suojatussa tietokannassa, ja kaikki verkkosivuilla tapahtuva liikenne on salattu (SSL). Verkkokaupan, nettisivun ja palvelimien tietojärjestelmien tietoturva on korkeatasoista ja ne on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan

Inspector Sec Oy:n järjestelmissä joihin tieto on tallennettu, työntekijä saa työtehtävänsä edellyttämän ylläpito- tai selausoikeuden tietoihin. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana.

Yhteystiedot

Tietosuojakysymyksiin liittyen ota yhteyttä tietosuojavastaavaan: Joel Huotari (etunimi.sukunimi@isec.fi).

050 386 9194
info(@)isec.fi
Kääpätie 3, 90820 Oulu

Kiitos yhteydenotosta!

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.