ISEC Sisäilmakysely

ISEC Sisäilmakysely kertoo, onko kohteessa sisäilmaongelmia vai ei. Lisäksi kysely mittaa, liittyvätkö ongelmat terveyteen, psykologisiin asioihin, olosuhteiden poikkeamiin vai rakenteisiin ja tekniikkaan.

Ota yhteyttä alueellasi toimivaan sisäilmatutkijaamme!

Pohjois-Suomi
Mikko Salin
Johtaja (tutkimuspalvelut),
FT, työterveyshuollon asiantuntija,
RTA C-25535-26-20,
045 866 2929
PK-seutu, Uusimaa
Pekka Salin
FM (kemia),
RTA C-25716-26-20,
Kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset
050 4151 767

ISEC Sisäilmakysely auttaa onnistumaan korjauksissa

ISEC Sisäilmakysely antaa kiinteistönomistajalle päätöksentekokriteereitä, toimenpide-ehdotuksia ja kiireellisyysarvion sekä auttaa onnistumaan korjauksissa.

Kysely mittaa:

Vastaajien terveyttä, työkykyä ja sairauspoissaoloja
Luottamusta, huolta ja koettua haittaa
Rakenteisiin ja tekniikkaan liittyviä poikkeamia ja havaintoja
Sisäilman laatuun ja ilmanvaihtoon liittyviä poikkeamia
Sisäilmariskiä, kiireellisyyttä ja tilakohtaista toimenpidetarvetta

Kun oleelliset huolta ja haittaa aiheuttavat toimenpidetarpeen ylittävät tekijät ovat tiedossa, voidaan tehdä oikeat asiat oikea-aikaisesti ja oikeassa järjestyksessä. Onnistuneessa sisäilmakorjauksessa kyseiset tekijät on poistettu kustannustehokkaasti ja nopeasti. Korjausten jälkeen tehdään uusi kysely, missä haittaa aiheuttavien tekijöiden poistuminen näkyy kohonneena tyytyväisyytenä ja luottamuksena sekä vähentyneinä huolina ja haittoina.

Kysely auttaa vastuunjaossa ja tiedottamisessa

Henkilöstöasiat kuuluvat esimiehelle, terveysasiat työterveyshuollolle, työsuojelu työsuojelulle ja tekniset asiat tekniselle henkilökunnalle. Kysely selvittää, kenen vastuualueella on toimenpidetarvetta ja mistä asioista on syytä tiedottaa. Tämä lisää yleistä luottamusta ja antaa työrauhan vastuutahoille.

Milloin ISEC Sisäilmakysely kannattaa tilata?

Tilaa kysely kun

Kohteessa on sisäilmakriisi
Sisäilmaoireilu ei ole poistunut korjaavista toimista huolimatta
Haluat tietää, onko kaikki oleelliset ongelmat selvitetty ennen korjauksia
Rakennuksen huoltoa ja ylläpitoa on laiminlyöty vuosien ajan
Olet menettänyt tilankäyttäjien luottamuksen

Lisätietoa ISEC Sisäilmakyselystä

ISEC Sisäilmakysely on kehitetty vuonna 2011 Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa (TSR 111126). Kysely voidaan tehdä kaiken kokoisiin työyhteisöihin kaikille kohteessa yli 7 h/vk työskenteleville täysi-ikäisille henkilöille. Tarvitsemme vain kohteen pohjakartat sekä tilankäyttäjien sähköpostiosoitteet. Tyypillinen vastausprosentti on yli 80 %.

Kysely on sähköinen ja sisältää n. 200 kysymystä/vastaaja. Se on tehty n. 6000 henkilölle rakennuksiin, joita on tutkittu myös teknisesti. Tutkitut rakennukset ovat olleet pääasiassa toimistoja, kouluja, päiväkoteja, terveyskeskuksia ja sairaaloita.

Vastaukset käsitellään aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tuloksista kirjoitetaan raportti tilaajalle yleensä 3 viikon sisällä tilauksesta.

ISEC Sisäilmakysely kartoittaa laajasti tilankäyttäjien työntekoa haittaavia tekijöitä.

Vertailussa ISEC Sisäilmakysely ja kuntotutkimus

ISEC Sisäilmakysely
Kuntotutkimus
Antaa kokonaiskuvan rakennuksen sisäilmatilanteesta
Osittain
Kertoo haitallista altistumista aiheuttavat tekijät, niiden vakavuusasteen ja vaihtoehtoiset keinot minimoida altistuksen
Osittain
Osittain
Antaa työkalut priorisoida toimet
Osittain
Kertoo, mitä kannattaa tehdä, mihin ja missä järjestyksessä/aikataulussa
Osittain
Antaa vastauksen siihen, mitä haittoja koetaan ja missä
Osittain
Antaa tilakohtaisen listan olosuhteiden poikkeamista toimenpidesuosituksineen
Tunnistaa poikkeuksellisen herkät tilankäyttäjät ja ohjaa heidät työterveyshuoltoon
Kertoo, paljonko koetuista haitoista johtuu tilankäyttäjien henkilökohtaisista ominaisuuksista
Antaa apua tilanteisiin, joissa tilankäyttäjien epäluottamus, käsitys asioista, johtaminen tai työilmapiiri kuormittavat merkittävästi teknistä henkilöstöä
Antaa luotettavaa tietoa rakennuksen koetuista olosuhteista
Kertoo eri osapuolten toiminnasta sisäilma-asioissa
Mittaa tehtyjen toimenpiteiden onnistumista
Kertoo rakenteiden vaurioista
Osittain

Ota yhteyttä alueellasi toimivaan sisäilmatutkijaamme!

Pohjois-Suomi
Mikko Salin
Johtaja (tutkimuspalvelut),
FT, työterveyshuollon asiantuntija,
RTA C-25535-26-20,
045 866 2929
PK-seutu, Uusimaa
Pekka Salin
FM (kemia),
RTA C-25716-26-20,
Kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset
050 4151 767
Pirkanmaa, Päijät-Häme, Keski-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa
Elina Kaitajoki
Sisäilma- ja kuntotutkija
Kosteusvaurion kuntotutkija (KVKT)
044 250 5555

050 386 9194
info(@)isec.fi
Kääpätie 3, 90820 Oulu

Kiitos yhteydenotosta!

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.