Tutkimustulokset

Useat tutkimukset vahvistavat HEPA- ja aktiivihiilisuodattimilla varustettujen ilmanpuhdistimien puhdistustehon

MIKKO SALIN, RTA-LOPPUTYÖ

Ilmanpuhdistininterventio
Laminaarisen puhdasilmavyöhykkeen vaikutus sisäilmaoireilevien työntekijöiden koettuun terveyteen

2020 julkaistu oululaistutkimus lupaa sisäilmasta kärsiville työntekijöille helpotusta; laminaarisen puhdasvyöhykkeen luominen ilmanpuhdistimien avulla työpisteeseen paransi yksilön työkykyä ja ympäristöolosuhteita sekä vähensi sisäilmaperäisiä sairauslomia merkittävästi. Laajemman tutkimuksen tekeminen olisi perusteltua.

”Tutkimuksen tarkoituksena oli tehdä pilottitutkimus puhdasilmavyöhykkeen vaikutuksesta sisäilmaoireilevien työntekijöiden koettuun työkykyyn ja haittoihin sekä sisäilmaan liitettyihin sairauslomiin. Tiettävästi vastaavaa tutkimusta ei ole tehty aiemmin”, kertoo tutkimusta johtanut infektiotautien ylilääkäri Hannu Syrjälä. Tutkimus toteutettiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Tutkimus osoittaa, että sisäilmaoireilevia voidaan auttaa myös työhyvinvoinnillisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Työhyvinvoinnin näkökulmasta koehenkilöiden tyytyväisyys lisääntyi ja huoli väheni merkittävästi. Sairauslomien väheneminen merkitsi tutkimusryhmässä n. 37 000 euron säästöä 5 kuukaudessa.

Kosteus- ja homevauriot on Suomessa tunnistettu jo 1990-luvun alusta saakka merkittäväksi sisäympäristöongelmaksi. Ongelma on kansantaloudellisesti mittava. Haitalliset vaikutukset näkyvät työntekijöiden terveydessä. Sisäilmaongelmiin liittyvä tieto koetaan sirpaloituneeksi ja osin ristiriitaiseksi, eikä ongelmien laajuudesta ole tietoa.

Tutkimukseen osallistui 28 henkilöä ja koe kesti 5 kk. Kokeeseen valituista henkilöistä merkittävä osa täytti ns. ympäristöherkän henkilön kriteerit. Tutkimuksessa käytetyt tilat olivat normaalissa käytössä olevia sairaalan toimistotiloja. Puhdasilmanilmavyöhykkeet luotiin työpisteisiin laminaarivirtaukseen perustuvilla ilmanpuhdistimilla. Kokeen vaikuttavuutta seurattiin kyselyiden avulla.

Laminaarinen työpisteen puhdasilmanvyöhyke paransi selvästi yksilöllistä terveyttä. Tulosten mukaan lääkärin määräämät sisäilmaperäiset sairauslomat vähenivät 68 %, päivittäinen oireilu väheni 32 % ja olosuhteiden haittaavuus väheni 25 % ja työkyky parani Työterveyslaitoksen käyttämillä arviointikriteereillä keskimäärin 5 %. Interventio paransi merkittävästi myös työympäristöolosuhteita: koettu ilman laatu parani, ilmanvaihto koettiin merkittävästi paremmaksi ja hajut vähenivät. Osallistujien huolestuneisuus väheni 61 %. Kysymyksenasettelusta riippuen 64-75 % osallistujista hyötyi ilmanpuhdistimista merkittävästi. Tulokset olivat erinomaisia huolimatta kesken kokeen alkaneista siitepöly- ja katupölykaudesta sekä rakennuspurkutöistä.

TYÖHYVINVOINTIA

”Tulokset vastaavat aiempaa kokemustamme siitä, että ympäristöherkät työntekijät hyötyvät usein tavanomaista puhtaammista olosuhteista. Työhyvinvoinnillisesta ja taloudellisesta näkökulmasta tulokset olivat merkittävästi parempia kuin mitä psykologisilla interventioilla on saavutettu kyseisellä kohderyhmällä.”, toteaa tulokset analysoinut ja raportoinut ISEC:n tutkimuspalvelujohtaja, FT Mikko Salin.

Pilottikokeen lupaavien tulosten myötä olisi perusteltua toteuttaa aiheesta laajempi tutkimus. 

Al­ku­pe­räi­nen ar­tik­ke­li: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-343-0

PETRI NEVALAINEN, RTA-LOPPUTYÖ

Aktiivihiilisuodattimella varustetun ilmanpuhdistimen toimintaperiaate ja suorituskyky

Petri Nevalainen tutki vuonna 2009 julkaistussa RTA-lopputyössään aktiivihiilisuodattimella varustetun ilmanpuhdistimen kykyä poistaa sisäilman kemiallisia epäpuhtauksia. Lopputyössä käydään läpi myös aktiivihiilen toimintaperiaate. Lisäksi Nevalaisen työssä esitellään ilmanpuhdistimien yleisimpiä puhdistustekniikoita, kerrotaan sisäilmaan liittyvästä lainsäädännöstä ja pohditaan mihin kannattaisi kiinnittää huomiota ilmanpuhdistimen valinnassa.

THE FINNISH ASSOCIATION OF HVAC SOCIETIES FINVAC RY

Koronavirus ja HEPA-suodattimilla varustetut ilmanpuhdistimet

HEPA-suodattimella varustetuilla ilmanpuhdistimilla saadaan vähennettyä koronavirusten määrää sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä ja mahdollisia tartunnan lähteitä. Vastikää Eurooppalainen LVI-järjestöjen -liitto REHVA julkaisi yhteenvedon kiinteistöjen hoidosta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Lue yhteenveto kokonaisuudessaan The Finnish Association of HVAC Societies FINVAC ry sivuilta.

Tutkimuksien mukaan HEPA-suodattimet voivat ottaa kiinni käytännössä 100 % kaiken kokoisista hiukkasista mukaan lukien halkaisijaltaan 0,1 mikronin hiukkaset, joihin koronaviruksetkin lukeutuvat. HEPA-suodattimen läpi kulkeva jatkuva ilmavirtaus pitää huolen, ettei kosteutta pääse kertymään eikä siten mikrobien lisääntyminen suodattimessa ole mahdollista. Paras puhdistusteho saavutetaan yhdistämällä HEPA- ja aktiivihiilisuodatin, jolloin saadaan kiinni myös kaasumaiset epäpuhtaudet ja aerosolisoituneet nanohiukkaset.

Lue lisää esitteestä: 
Koronavirus ja ISEC:n ilmanpuhdistimet

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä tai ajatuksia? Voit ottaa meihin yhteyttä kaikissa kysymyksissäsi!

Ota yhteyttä

050 386 9194
info(@)isec.fi
Kääpätie 3, 90820 Oulu

Kiitos yhteydenotosta!

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.