Asuntokaupan kuntotarkastus

Kuntotarkastus suositellaan tehtäväksi aina kiinteistön kaupan yhteydessä ja toteutetaan pääasiassa aistinvaraisesti ja rakenteita rikkomatta. Kuntotarkastaja tekee teknisen arvion kohteen kunnosta, korjaustarpeista ja riskirakenteista tarkastushetkellä.

Ota yhteyttä sisäilmatutkijaamme!

PK-seutu, Uusimaa
Pekka Salin
FM (kemia),
RTA C-25716-26-20,
Kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset
050 4151 767

Miksi kannattaa teettää kuntotarkastus?

Sujuvoitat asuntokauppaa kaikkien kaupan osapuolten kannalta
Saat puolueettoman tiedon asunnon kunnosta
Asunnon hinnoittelu on helpompaa
Nopeutat myyntiprosessia
Vähennät asuntokaupan jälkeisten ongelmatilanteiden riskiä

PK-seudulla tarkastukset tekee kokenut rakennusterveysasiantuntijamme. Tarkastukset tehdään ympäristöministeriön johdolla tehdyn Asuntokaupan Kuntotarkastuksen Yhteisen Toimintamallin (YTM) mukaisesti sekä Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, KH 90-00394-ohjekorttia soveltaen.

Kuntotarkastuksen sisältö ja kulku

Pääosin aistienvaraisin ja ainetta rikkomattomin menetelmin tarkastetaan:
Rakennuksen vierusta, salaoja- ja sadevesijärjestelmät
Perustukset ja alapohjarakenteet
Väliseinät ja välipohjat
Ikkunat, ulko-ovet ja parvekeovet
Katokset, parvekkeet, terassit yms. rakennukseen liittyvät julkisivun rakenneosat
Yläpohja, ullakko ja vesikatto
Märkätilat ja kosteat tilat
Talotekniikka, näkyviltä osin, perustuen laitteiston ikään ja haastatteluista saatujen tietojen arviointiin.
Sisäilma ja olosuhteet

Asuntokaupan kuntotarkastuksen aikana asiantuntijamme arvioi, onko kohteessa mahdollisesti muita kuin aistinvaraisesti havaittavia virheitä tai puutteita, ja tekee tarvittaessa sekä mahdollisuuksien mukaan tarpeelliseksi arvioimansa määrän kohdennettuja kuntotutkimuksia kuten rakenneavauksia, suhteellisen kosteuden ja lämpötilojen mittauksia eristetiloista sekä puun kosteuden mittauksia rakenneavausten yhteydessä.

Tarkastuksen sisältö voidaan määritellä myös yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin hinta määräytyy tapauskohtaisesti.

Toimintaohjeet

Lähetämme kiinteistön omistajalle tai käyttäjälle toimintaohjeet ennen kuntotarkastusta. Toimintaohjeiden noudattaminen on tärkeää, jotta kuntotarkastajan havainnointi kohteessa olisi mahdollisimman kattavaa ja häiriötöntä.

Kosteusmittaukset

Kuntotarkastuksen sisältöön kuuluu pintakosteuskartoitus pintakosteudentunnistimella. Kosteuskartoitus tehdään pistokokein kosteudelle alttiille alueille kuten: märkätilat, vesipisteiden läheisyydet (keittiö, wc) ja maanvastaiset lattiat sekä seinät.

Pintakosteuskartoituksen perusteella asiantuntija arvioi onko tarkastuksen yhteydessä syytä tehdä tarkentavia kosteusmittauksia rakenteista.
Kuntotarkastuksen yhteydessä tehtäviä tarkentavia kosteusmittauksia ovat rakenteiden sisästä tehtävät kosteusmittaukset, puurakenteiden kosteusmittaukset ja viiltomittaukset lattiapinnoitteen (muovimaton) alta.

Tarkastukseen kuuluu asiantuntijan arvioima määrä (1-5 kpl) tarkentavia kosteusmittauksia puurakenteiden tai levyverhoiltujen seinärakenteiden sisältä (eristetiloista) sekä levyrakenteen läpi. Kosteusmittauksia voidaan suorittaa myös puun kosteudenmittarilla puurakenteista tai viiltokosteusmittausmenetelmällä muovimaton alta.

Rakenneavaukset

Kuntotarkastuksen sisältöön kuulu asiantuntijan tarpeelliseksi arvioima määrä (0-3 kpl) rakenneavauksia. Rakenneavaukset kohdennetaan vaurioherkkiin rakenteiseen tai tarkastajan tekemän vaurioepäilyn tarkastamiseksi. Rakenneavauksia ei suoriteta betonirakenteisiin.

Alustava yhteenveto

Tarkastuksen lopuksi kuntotarkastaja kertoo tekemänsä havainnot ja niiden merkityksen. Alustava yhteenveto ei korvaa kirjallista raporttia. Alustavan yhteenvedon aikana kuntotarkastajalta on hyvä kysyä täydentäviä kysymyksiä, jos jokin asia mietityttää.

Raportti

Kuntotarkastuksesta toimitetaan raportti tilaajalle sähköisenä. Raportissa kerrotaan puolueettomasti kohteen rakennusteknisestä kunnosta.

Raportissa esitellään lisäksi:

korjaustarpeita
vaurioriskejä
käyttöturvallisuus- ja terveysriskejä
toimenpide-ehdotuksia rakennuksen hyvään ylläpitoon ja riskien minimointiin.

Kuntotarkastusraportti ei ole korjaustyöselitys eikä sisällä kustannusarvioita tai pitkän tähtäimen suunnitelmaa (PTS).

050 386 9194
info(@)isec.fi
Kääpätie 3, 90820 Oulu

Kiitos yhteydenotosta!

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.