Muhos

Perusteellinen tiivistyskorjaus, ilmanpuhdistimet ja korvausilmalaite ratkaisivat Hyrkin koulun sisäilmaongelmat

Asiakas
Jaakko Männikkö
Kiinteistöpäällikkö, Muhoksen kunta
jaakko.mannikko(@)muhos.fi
Näitä palveluja käytimme
Ilmanpuhdistin Kuulas+
Ilmanpuhdistin Kajo

Perusteellinen tiivistyskorjaus, ilmanpuhdistimet ja
korvausilmalaite ratkaisivat Hyrkin koulun sisäilmaongelmat

Pohjois-Pohjanmaalla Muhoksen Jokirinteellä sijaitsevassa Hyrkin
koulussa huono sisäilma alkoi aiheuttaa enenevässä määrin keskustelua vuonna 2018. 

”Kun ongelmaa alettiin selvitellä, ajateltiin tilanteen olevan kohtuullisen hyvä, mutta käytännössä niin ei ollutkaan. Oireilijoita oli sekä henkilökunnassa että oppilaissa”, kertoo kiinteistöpäällikkö Jaakko Männikkö Muhoksen kunnasta.

Tarkemmissa tutkimuksissa havaittiin muun muassa vesivaurioita ja ilmanvaihdon ongelmia. Sisäilmatyöryhmään kuulunut ISEC teetti aluksi koulun henkilökunnalla ISEC Sisäilmakyselyn. Sisäilmakysely antoi yksityiskohtaisia tietoja koetuista olosuhteista sekä kokonaiskuvan henkilöstön tilanteesta.

ISEC vastasi myös sidosryhmien tiedottamisesta ja vuoropuhelusta. Näin varmistettiin työrauhan säilyminen. ”Tämä on helpottanut kovasti omaa rooliani. Aikaisemmissa projekteissa olen itse joutunut vastaamaan niistä”, kertoo Männikkö.

ISEC teki yhdessä Talotuki Oy:n kanssa kuntotutkimuksen, jonka avulla saatiin selville sisäilman päästölähteet. Vakavaa sisäilmaongelmaa epäiltäessä on tarpeen tehdä myös altistumisolosuhteiden arviointi ja tässäkin projektissa arviointi tehtiin. Hyrkin koulun tilanteessa altistumisolosuhteiden arviointi perustui sisäilmatutkimusten ja ISEC Sisäilmakyselyn tuloksiin. Koulun sisäilmaa ja riskirakenteista tulevien ilmavirtojen kulkua tutkittiin aistinvaraisesti ja savukokeilla sekä tallentavilla olosuhdemittauksilla (T, RH, CO², Δp).

Ilmanpuhdistimista hyötyä projektin alkuvaiheessa

Ilmanpuhdistimilla ja ilmanvaihdon säädöillä mahdollistettiin rakennuksen turvallinen käyttö hankkeen alkuvaiheessa.  Tämä antoi myös kunnan päättäjille aikaa miettiä parhaita
ratkaisuja. Kotimaiset Kajo, Kuulas ja Vinha Ilmanpuhdistimet olivat koululla vuokrasopimuksella ja niistä koettiin olevan hyötyä. Jaakko Männikkö kertoo arvostavansa sitä, että ISEC:n ilmanpuhdistimia ei ole markkinoitu pysyvänä ratkaisuna sisäilmaongelmaan. Yleensä ilmanpuhdistimet poistetaan käytöstä viimeistään 6 kuukauden kuluttua korjauksista.

Hyrkin koulun yhteen tilaan on asennettu paine-erosäätöinen korvausilmalaite Airut100. Laite pitää tilan ylipaineisena ja estää epäpuhtaan korvausilman pääsyn sisäilmaan.

 

Tekninen lautakunta valitsi tiivistyskorjauksen

Muhoksen kunta käynnisti korjaushankesuunnittelun keväällä 2020. Kunta sai seitsemän eri korjausvaihtoehtoa, joista se valitsi hankeryhmän ehdottaman perusteellisen tiivistyskorjauksen. Korjaustavassa tiivistettiin yleisten ja opetustilojen alapohja, seinät ja yläpohjat sekä kaikki läpiviennit kaasutiiviiksi. Inspector Sec Oy:n riskinarvion tulos oli, että korjaus poistaa kohteen sisäilmaongelmat. Tämän korjauksen hinnaksi arvioitiin     alkuvaiheessa 350 000 €. “ISEC:ntoimintatapa poikkesi muiden toimijoiden tavoista sekä totutuista toimintamalleista. Yrityksen asiantuntijat keskittyvät kokonaisuuksien hallintaan ja pyrkivät ajattelemaan ratkaisukeskeisesti”, Jaakko Männikkö kertoo.

Onnistuneeseen lopputulokseen pienin kustannuksin

Pinta-alaltaan yli 2000 m2 kokoisen koulurakennuksen remontti on toteutettu neljässä vaiheessa, joista kukin vaihe on kestänyt 2 kuukautta. Korjauksen aikana koulu on ollut käytössä koko ajan ja väistötiloissa on ollut 2-3 luokkaa kerrallaan.

Tiivistyskorjauksella aikaansaatiin pinnat, joiden emissiotasot ovat erittäin matalat. Korjausten aikainen P1-tason pölynhallinta, hyvä loppusiivous sekä ilmanvaihtojärjestelmän puhdistukset ja säädöt ennen tilojen käyttöönottoa varmistivat onnistuneen käyttöönoton.

Alkuperäinen budjetti piti hyvin paikkaansa ja tasonkorotusten jälkeenkin budjetti näyttää pysyvän alle puolessa miljoonassa. Koetut haitat ovat tippuneet murto-osaan lähtötilanteesta. “Oli hienoa, että pääsimme myös itse keskustelemaan ja vaikuttamaan projektissa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että pääsimme onnistuneeseen lopputulokseen pienin kustannuksin”, arvioi Jaakko Männikkö.

050 386 9194
info(@)isec.fi
Kääpätie 3, 90820 Oulu

Kiitos yhteydenotosta!

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.