Blogi

Varhaiskasvatuksessa sekä lasten että henkilökunnan sairastelu on valitettavan yleinen ilmiö – Nyt tutkitaan, voidaanko tautien leviämistä ehkäistä sisäilmaa puhdistamalla

Päiväkodeissa kiertävät flunssat, vatsataudit ja muu sairastelu on niin lapsiperheille kuin varhais-kasvatuksen työntekijöillekin yleinen päänvaiva. Virukset ja bakteerit leviävät lasten keskuudessa nopeasti, ja infektioiden vuoksi myös henkilökunnan jäsenet joutuvat olemaan aika ajoin pois töistä.

Leikki-ikäiset lapset sairastavat keskimäärin yli kymmenen tarttuvaa infektiota vuodessa, ja ainakin osa tartunnoista on tyypillisesti peräisin päiväkodeista. Sairastelusta toipuminen kestää yleensä noin yhdestä viikosta jopa kolmeen. Pitkät poissaolot kuormittavat lasten oman terveyden lisäksi huomattavasti myös heidän vanhempiaan tai lähipiiriään, jotka kantavat vastuun kotihoidosta.

Kiertävät tautiepidemiat aiheuttavat myös päiväkotien henkilökunnalle eripituisia sairaspoissaoloja, mikä näkyy esimerkiksi työkyvyn epätasapainoisuutena sekä ajoittaisena työvoimapulana. Varhaiskasvatuksessa helposti leviävillä taudeilla on siis myös yhteiskunnallisia vaikutuksia.

 • Päiväkodeissa tavalliset tartuntataudit ovat turhauttava osa arkea sekä lapsille että henkilökunnalle.
 • Infektiotaudit, kuten flunssa ja vatsataudit, aiheuttavat ikävien terveysongelmien lisäksi pitkiäkin poissaoloja, jotka kuormittavat päiväkoteja ja lasten perheitä.
 • Tänä syksynä on käynnistynyt laaja hanke, jonka tavoitteena on selvittää, voidaanko sairastelua ja poissaoloja vähentää puhdistamalla päiväkotien sisäilmaa.

Jos Covid-19-pandemian mainingeista halutaan etsiä positiivisia seurauksia, yksi niistä on ehdottomasti huomion tarkempi kiinnittäminen virusten leviämisen ehkäisyyn. Koronaviruksen ansiosta ilmassa leviävien taudinaiheuttajien torjumiseen on alettu etsiä aktiivisesti erilaisia ratkaisuja: ilmateitse leviävien infektioiden riskin minimointi yksinkertaisesti edellyttää tehokkaita keinoja, joilla taudinaiheuttajia vähennetään hengitysilmasta.

E3 Pandemic Response -projekti tutkii tartuntatautien leviämistä ilmateitse ja etsii tieteellisillä ja teknologisilla ratkaisuilla keinoja tartuntojen vähentämiseen. Samalla pohditaan, miten yhteiskunnan toimintoja voidaan ylläpitää parhaiten pandemioiden aikana. Hanke käynnistää marraskuussa Helsingissä kaksi vuotta kestävän monialaisen tutkimuksen, jonka tavoitteena on selvittää, voidaanko päiväkodeissa rajoittaa erilaisten tartuntatautien leviämistä sisäilmaa puhdistamalla.

Myös ISEC on mukana tärkeässä tutkimuksessa laitetoimittajan roolissa.

 

Helsingin koko varhaiskasvatus sisäilmasyyniin

Helsingin päiväkodeissa toteutettava tutkimus on lähtökohdiltaan ainutlaatuinen. Päiväkotien sisäilmaa mitataan kaikissa Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköissä eli ennennäkemättömän laajalla mittakaavalla. Ilmasta mitataan säännöllisesti esimerkiksi hiilidioksidin, aerosolien ja erilaisten taudinaiheuttajien määrää. Taudinaiheuttajista hyviä esimerkkejä ovat flunssa- ja norovirukset.

Koko Helsingin laajuisten mittausten lisäksi neljään päiväkotiin toteutetaan ilmanpuhdistusinterventio, jossa selvitetään konkreettisilla toimenpiteillä, vähentääkö ilman tehostettu puhdistaminen sairastelua ja sen aiheuttamia poissaoloja. Kaikissa neljässä päiväkodissa tarkkaillaan yhteensä kahden vuoden ajan, näkyykö lasten sairastelussa muutoksia. Samalla sairastelua verrataan kaikkien Helsingin päiväkotilasten sairasteluun.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, vähentääkö sisäilman puhdistaminen

 • ylähengitystieinfektioiden sekä vatsatautien ilmenemistä
 • työntekijöiden sairastavuutta ja sen aiheuttamia poissaoloja
 • lasten vanhempien poissaoloja töistä heidän itsensä tai lapsensa sairastumisen vuoksi.

Projektissa mukana olevat tutkijat keräävät ja käsittelevät näytteitä säännöllisesti, minkä lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään myös aiempaa rekisteritietoa. Lisäksi päiväkotien sisäilman epäpuhtauksia suodatetaan hankkeen yritysosapuolten ilmanpuhdistusteknologioiden avulla.

 

Mitä tutkimus sisältää käytännössä?

 • Perheille toimitettavia pikatestejä lievienkin oireiden testaamista varten.
 • Lapsille, vanhemmille ja henkilökunnalle järjestettäviä terveyskyselyitä oireilun kartoittamiseksi.
 • Lääketieteellistä tutkimusta, kuten sairastavuuden mittaamista ja interventiopäiväkodeissa toteutettavaa biologisten virusnäytteiden keräystä sekä ihmisistä että ympäristöstä.
 • Päiväkotirakennuksille tehtäviä rakennusteknisiä selvityksiä sekä spesifejä sisäilmaratkaisuja.
 • Säännöllistä sisäilman laadun ja aerosolien mittausta sekä analysointia.

Tutkimuksen vetovastuussa ovat tutkijalääkäri Enni Sanmark Helsingin yliopistollisesta sairaalasta ja talotekniikan teollisuusprofessori Piia Sormunen Tampereen yliopistosta.  

Tutkimusta tekemässä on seitsemän eri tutkimuslaitosta: Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS), Helsingin ja Tampereen yliopistot, Tampereen ammattikorkeakoulu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Teknologian tutkimuskeskus VTT sekä Työterveyslaitos. Asiantuntijayrityksistä tutkimusta tukevat Granlund, Air0, Halton Group, Lifa Air, Alme Solutions, SmartWatcher, Filterpak, Roche Diagnostics sekä Inspector SEC (ISEC).  Lisäksi hankkeessa on mukana Helsingin kaupunki.

050 386 9194
info(@)isec.fi
Kääpätie 3, 90820 Oulu

Kiitos yhteydenotosta!

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.